โปรดอ่าน
** ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2563 นิสิตและบุคคลากรที่ยังคงใช้ Buasri ID ด้วยรหัสผ่านเริ่มต้น (Default password) จะไม่สามารถใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยได้
ท่านสามารถเปลี่ยนรหัสผ่าน Buasri ID ได้ที่ SWU Account ด้วยรหัสผ่านเริ่มต้นที่ท่านได้รับ เพื่อทำการเปลี่ยนรหัสส่วนตัวของท่านใหม่ก่อนใช้บริการระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยอีกครั้ง
** ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ ได้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานใหม่เป็น ส่วนพัฒนากายภาพ มีผลเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป จึงขอให้ท่านตรวจสอบชื่อหน่วยงานที่ขอจองใช้รถ/คนขับรถ ให้ถูกต้องด้วยนะคะ
** สำหรับหน่วยงานใดที่มีการเปลี่ยนชื่อหน่วยงานใหม่ ให้ทำบันทึกข้อความกำหนดสิทธิ์ใช้งานในชื่อหน่วยงานใหม่ ส่งมาที่สำนักคอมพิวเตอร์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณวันทนา ผ่องภักต์ โทร.15025
คำถามที่พบบ่อย
ทำไมรายการขอจองใช้รถ/คนขับรถจึงไม่ถูกส่งไปที่หน่วยงานที่ขอจอง
เนื่องจากท่านทำรายการจองใช้รถ/คนขับรถ ในระบบไม่ครบทุกขั้นตอน จึงทำให้เรื่องการขอจองของท่านไม่ถูกส่งไปที่หน่วยงาน ที่ขอจอง ขอให้ท่านตรวจสอบสถานะการจอง ดังนี้
--->1.โดยคลิกที่รูปแว่นขยายว่าเป็นสถานะ ยื่นคำร้อง แล้วหรือไม่
--->2.หากสถานะของท่านเป็น ยังไม่ยื่นคำร้อง ขอให้เข้าไปแก้ไขรายการจองใหม่ ศึกษาวิธีการใช้งานได้จากคู่มือ
ข้อมูลรถและคนขับของหน่วยงานสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นข้อมูลที่ใช้สำหรับการอบรมในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เท่านั้นนะคะ
ลำดับที่ ชื่อหน่วยงาน จำนวนรถ จำนวนคนขับรถ คิวการจอง
1 สำนักคอมพิวเตอร์ - - 5
2 ส่วนพัฒนากายภาพ 14 13 3